На главную
Видео добавленное пользователем “Avash Freshtian”
لحظاتی خنده با شادروان نوذری و علی‌ تابش
 
04:43
چه جمعه هائی رو که نه تلويزيون برنامه درست حسابی داشت نه از اينترنت خبری بود و نه ديش های ماهواره با صدای او خنديديم. در روزهای بمباران در غم شادی با ما بود ايران هنرمند بزرگی را از دست داد هنرمندی که خندادن مردم او را شاد می کرد و شعارش اين بود که "ز حق توفيق خدمت خواستم دل گفت پنهانی چه توفيقی از اين بهتر که خلقی را بخندانی ". درگذشت اين هنرمند بزرگ را به ايرانيان و خانواده ايشان و فرزند هنرمندش ايرج نوذری تسليت می گويم
Просмотров: 37641 Avash Freshtian